Dàn âm thanh hội trường chất lượng cao
Dàn âm thanh hội trường chất lượng cao

Sản phẩm nổi bật

Âm thanh hội thảo

Âm thanh karaoke

Cục đẩy công suất

Cục đẩy công suất DB TK 4850

Âm thanh karaoke

Vang số Aivin K990

Âm thanh karaoke

Vang số BCE DP-9200+

Âm thanh karaoke

Vang số Kora X6

Âm thanh karaoke

Vang số Kora X5

Loa hội trường

Loa hội trường

Loa FBT VENTIS 115MA

Loa hội trường

Loa FBT AMICO 10 USB

Thiết bị âm thanh khác

Loa FBT VENTIS 112MA

Thiết bị âm thanh khác

Loa FBT VENTIS 206A

Loa hội trường

Loa FBT VENTIS 115A

Thiết bị âm thanh khác

Loa FBT VENTIS 112A

Thiết bị âm thanh khác

Loa FBT VENTIS 110A

Thiết bị âm thanh khác

Loa FBT VENTIS 108A

Loa phóng thanh, loa nén