Dàn âm thanh hội trường chất lượng cao
Dàn âm thanh hội trường chất lượng cao

Sản phẩm nổi bật

Âm thanh hội thảo

Âm thanh karaoke

Cục đẩy công suất

Cục đẩy công suất DB TK 4850

Âm thanh karaoke

Vang số Aivin K990

Âm thanh karaoke

Vang số BCE DP-9200+

Âm thanh karaoke

Vang số Kora X6

Âm thanh karaoke

Vang số Kora X5

Loa hội trường

Loa hội trường

Loa array JBL VT4889

Loa hội trường

Loa Sub array JBL VT4880

Loa hội trường

Loa hội trường JBL PRX625

Loa hội trường

Loa sân khấu JBL PRX425

Loa hội trường

Loa Sub JBL PRX418S

Loa hội trường

Loa hỏa tiễn D&LLB-212

Loa hội trường

Loa array CAF CF-1828

Loa phóng thanh, loa nén