CỤC ĐẨY DB TK4800 công suất lớn, main công suất chính hãng

CỤC ĐẨY DB TK4800