Amply DB LP 100T chính hãng, chia 5 vùng công suất 100W

AMPLY DB LP100T CHIA 5 VÙNG 100W

MR. Tài 0982 655 355