Vang số Kora X6 chống hú rít, tích hợp compressor, giá tốt

Vang số Kora X6